נרשמת לקורס כימיה כיתה יוד וי”א  שנת תשפ”ג 

כנס לשיעורים דרך התפריט הראשית

בהצלחה