מודל האטום

תוכן עניינים

מהם החלקיקים התת-אטומים?

חלקיקים תת אטומים הם החלקיקים המרכיבים את האטום. נלמד על שלושה חלקיקים עיקריים: פרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים.

המסה והמטען שבטבלה הם ערכים יחסית למסה ולמטען של הפרוטון. כלומר, ניוטרון יש בערך אותה מסה כמו לפרוטון ולכן היחס הוא בערך 1. לאלקטרון מסה קטנה מאוד ביחס לפרוטון ולכן היא זניחה.
המטען של האלקטרון זהה למטען של הפרוטון אך בסימן הפוך.

בטבלה הבאה ניתן לראות מספר תכונות חשובות של החלקיקים: המסה היחסית,המטען היחסי ומיקומם באטום.

טבלת תכונות של חלקיקים תת אטומיים: מסה יחסית, מטען יחסי, מיקום באטום וסמל

מודל האטום – חלקיקים תת אטומיים

סרטון הסבר על מודל האטום

בחן הבנה

 

מהו מספר אטומי ומהי מספר מסה של יסוד?

מספר האטומי של יסוד הוא מספר הפרוטונים בגרעין (p)
המספר האטומי מגדיר בצורה חד ערכית את הסוד כלומר, כל אטומי היסוד בעלי אותו מספר אטומי וכל אטום בעל מספר פרוטונים המתאים למספר האטומי הוא שייך לאותו היסוד. בדרך כלל רושמים אותו בפינה השמאלית התחתונה של יסוד.

מספר המסה של האטום הוא סכום הפרוטונים והניטרונים (n + p)
המספר מסה של אטום הוא לא מגדיר חד ערכית את היסוד. יכולים להיות אטומים של אותו יסוד בעלי מספר מסה שונה כלומר אותו מספר פרוטונים אך מספר ניוטרונים שונה (נלמד עליהם בפרק של איזוטופים).
בדרך כלל, רושמים את מספר המסה בפינה השמאלית העליונה של סמל היסוד (ראו דוגמאות).

רישום סמל היסודות כולל מספר אטומי ומספר מסה

 

הטבלה המחזורית והמספר האטומי

הטבלה המחזורית היא טבלה המאגדת את היסודות שהתגלו עד כה. בפרק אחר נתייחס בפירוט על האופן בו היסודות מסודרים. בשלב זה חשוב לציין שהיסודות מסודרים בשורות כאשר המספר אטומי עולה משמאל לימין.  בטבלה המצורפת, המספרים האטומים רשומים מעל סמל היסוד ומספרי מסה מתחת לסמל. 

טבלה מחזורית הכוללת סמל היסוד, מספר אטומי, מספר מסה ושם היסוד בעברית

פתרון מודרך על חישוב פרוטונים ניוטרונים ואלקטרונים

נתרגל חישוב של הגדלים השונים שלמדנו: מספר פרוטונים, ניוטרונים, מספר אטומי ומספר מסה וכן נתרגל רישום סמל היסודות.

 
 

תרגול

היעזר בטבלה המחזורית ובחר את התשובה הנכונה:

1. להלן רישום של יסוד על פי שפת הכימאים:  X 1939X        היסוד הוא:

א.  Ca

ב. Y

ג. Ce

ד. K

2. ליסוד 17 פרוטונים,   18 ניוטרונים ו-16 אלקטרונים. מספר המסה שלו הוא:

א. 18    

ב. 33

ג. 35

ד. 34

3. ליסוד נחושת (Cu) מספר מסה 63, מספר הניוטרונים שלו הוא:

א. 29

ב. 63

ג. 34

ד. 5

4. שני יסודות עוקבים X ו-Y  בעלי הפרש של 3 במספר מסה. אם ידוע שליסוד הקל יותר יש 15 ניוטרונים, מהי הקביעה הנכונה?

שאלה בנושא מודל האטום

5. מלאו את המקומות הריקים בטבלה הבאה

,תרגיל מודל האטום