הדרכות: למידה בקבוצות של 10 בעזרת האתר “מוכנים”

מה האתגר?

החלוקה לקבוצות קטנות על פי הנחיות משרד החינוך והבריאות, מאלצת את המורים והתלמידים להיפגש בכיתה רק חלק מהשעות כל שבוע ולפעמים רק כל שבוע שני.

משמעות הדבר

  1. המורה צריך ללמד פעמים את אותו חומר
  2.  יווצרות של פער בין הקבוצות
  3. התלמידים נאלצים לעבוד בצורה עצמאית על מטלות במשך תקופות יחסית ארוכות  ללא מסגרת בית הספר (ללא עזרה מהמורה וללא אילוץ להיכנס לכיתה).

ברור שבמצב זה רק תלמידים בעלי משמעת גבוהה ויכולת למידה עצמאית יוכלו להתמודד עם אתגרי הלמידה: מורכבות החומר והקצב.

הצעת פתרון בעזרת האתר “מוכנים”

על מנת להתמודד עם מצב חדש זה, אני מציע מספר פעולות באופן כללי ובפרט בתחום הכימיה:

  1. הסבר לתלמידים:

א. מה המצב החדש?
ב. האם יש הזדמנות לפתח יכולת למידה עצמאית?
ג. מה שמצופה מהתלמידים (לפי התוכנית שנבנה בהמשך)?

2. תכנית שבועית ללמידה בקבוצות קטנות

א. נחלק את הכיתה לקבוצות של כ-10 תלמידים + נגדיר זוגות קבועות: חברותה המורכבות מתלמידים משתי הקבוצות הטרוגניות כמה שניתן.

ב.  נבנה תכנית שבועית בהתאם למערכת שלהם:

1. בזמן שקבוצה אחת לומדת בכיתה פרונטלית הקבוצה השניה לומדת בבית מהאתר “מוכנים”
2. שעה פרטנית משותפת לכל הכיתה לעבודה בחברותא על המטלה ב-zoom חדרים.
3. לחזור על הנ”ל בהחלפת הקבוצות.

דוגמה של תכנית כיתה י’, מושגי יסוד, 4 שעות שבועיות ושעה פרטנית.
הקבוצות מתחלפות כל שבוע בשיעור פרונטלי

3. שיטת הערכה 
מטרת הערכה היא לקבל עבודה, ביצוע ועמידת בזמן מצד התלמידים

א. הרכב המטלה:
מטלה שבועית אישית : כל בן זוג חייב להגיש בכתב ידו מומלץ קובץ pdf מסריקת העבודה עם אפליקצית cs והעלאתה לקלאסרום.
מורכבת מהגשת שיעורי הבית שעשו בזוגות (בערך 2 קבצים)
מורכבת מדף תיקון טעויות זוגי (גיליון אקסל)

ב. הצעת ציון:
ציון 100 על הגשה של 80% בערך עם דוח טעויות
ציון 80 כנ”ל בלי דוח טעויות
ציון 60 חצי מהעבודה עם דוח טעויות
ציון 50 חצי מהעבודה בלי דוח טעויות
ציון 0 – אין הגשה  

הציון משמש לציון כולל של שיעורי בית והמורה יכול גם להקנות נקודות בונוס למבחן.

כתיבת תגובה