עבודה עם ספקטרומטר – “חומרים בשקית”

תיאור

בסרטון נציג ניסוי חקר המבוסס על הניסוי “חומרים בשקית”  בו נעשה שימוש בספקטרומטר מסוג PASCO 2600.
בניסוי התלמידים מערבבים מי כרוב סגול עם סודה לשתיה וחומצת לימון.

השאלת החקר היא: ” מה השפעת מסת חומצת הלימון על אורך הגל הבליעת התמיסה בתחום הנראה (מקסימום הבליעה)?”

מוצג חלק ממהלך הניסוי הכולל הכנת הדגימה, כיול הספקטרומטר ומדידת אורך הגל במקסימום הבליעה.

מובאות דוגמאות של ספקטרום בליעה וגרף התוצאות.

דף ניסוי: שימוש בספקטרומטר : חומרים בשקית
קופון הנחה למורה: Spectrometer PASCO SP2600
קוד הנחה: קישור לספק: שולמן
סרטון מעבדה על שימוש בספקטרומטר בניסוי "חומרים בשקית"
סיב אופטי של PASCO

כתיבת תגובה