הדרכה: איך להפוך עבודה בכתב יד לקובץ pdf

בסרטון נלמד איך להפוך עבודה הכתובה בכתב יד לקובץ pdf בעזרת אפליקצית cs (cam scnner) .

השימוש העיקרי הוא הגשת שעורי בית או מבחנים שהתלמיד עושה בבית למטלה בקלאסרום או ל-drive.

כאשר פותחים את אפשרויות הקישור כדי לשלוח את המסמך, יש גם אפשרות לשלוח לקלאסרום ולכן קל מאוד לתלמיד להגיש עבודות בקוץ אחד וקטן יחסית.

ה0