אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

שאלות בגרות על כימיה של המזון

 

שאלהקישורנושא
2017  שאלה  4סעיף א’חומצות שומן – ניסוח והשוואה בין נקודות התכה
2017  שאלה  4סעיף ב’חומצות שומן –  איזומרים והידרוגנציה
2017  שאלה  4סעיף ג’חומצות שומן – מיון רוויות/בלתי רוויות – הבנת טבלה
2017  שאלה  4סעיף ד’ויטמינים – נוגדי חמצון ורדיקלים חופשיים