הקשר הקוולנטי - תת נושאים

תוכלו ללחוץ על כל תת נושא ולהגיע לסיכומים, סרטוני הסבר, תרגול ותשובות. בצעו את התרגילים לפי סדר הנושאים ובדקו את עצמכם. תוכלו למצוא תרגילים עם פתרונות מודרכים עבור נושאים נבחרים.

מס’תת נושאיםמטלה                לענות על השאלותסיכוםסרטון הסברסרטון פתרון מודרךתרגולתשובות
1הגדרת קשר קוולנטי, אורך ואנרגיית הקשר 1-4 
2נוסחת ייצוג אלקטרונית של מולקולות 1-2 
3גורמים: רדיוס האטומים 1-5 
4גורמים: סדר הקשר 1-4 
5גורמים: קוטביות הקשר 1-4