קשרים בין מולקורליים - תת נושאים

בחרו את תת הנושא על ידי לחיצה על הקישור בשם שלו ותמצאו סיכום, סרטון הסבר, פתרון מודרך, תרגילים ותשובות לפי הטבלה המצורפת.
דף תת-הנושא נפתח בדף אינטרנט נפרד כך שתוכלו לחזור לדף הקורס בל רגע בתפריט הדפים הפתוחים.

מס’תת נושאיםסיכוםסרטון הסברסרטון פתרון מודרךתרגולתשובות
1נוסחאות של מולקולות
2צורות וקוטביות של מולקולות 
3תהליך הרתיחה ותהליך המסה ברמה המיקרוסקופית 
4אינטראקציות ואן דר ואלס  
5קשרי מימן