אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

פתרון מבחן בגרות כימיה 2016

שאלה 1בבניה
שאלה 2בבניה
שאלה 3בבניה
שאלה 4בבניה
שאלה 5בבניה
שאלה 6בבניה
שאלה 7בבניה
שאלה 8בבניה
  
שאלה מס’ 12מבנה וקישור וחמצון חיזור
סעיף א’מבנה וקישור- תמיסות
סעיף ב’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
סעיף ג’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית