פתרון מבחן בגרות כימיה 2016

שאלה 1בבניה
שאלה 2בבניה
שאלה 3בבניה
שאלה 4בבניה
שאלה 5בבניה
שאלה 6בבניה
שאלה 7בבניה
שאלה 8בבניה
  
שאלה מס’ 12מבנה וקישור וחמצון חיזור
סעיף א’מבנה וקישור- תמיסות
סעיף ב’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
סעיף ג’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית