בגרות 2017 שאלה 5

לחצו על כל סעיף בשאלה כדי להגיע לדף תשובות וסרטוני פתרון ברמת הסעיף!

שאלה 5

הגזים אתאן, C2H6(g)n , ומתאנאל, H2CO(g)n , משמשים חומרי מוצא בתעשיית החומרים הפלסטיים.

סעיף א’ 
ציין שני מאפיינים ברמה המיקרוסקופית של גז הנמצא בכלי סגור.

סעיף ב’ 
מתאנאל, H2CO(g)n , מתמוסס גם במים, H2O(l)n , וגם בבנזן, C6H6(l)n .

תת-סעיף i
קבע איזה מן האיורים I-III שלפניך הוא תיאור סכמטי נכון של קשרי המימן שיכולים להיווצר בין מולקולה  של מתאנאל ומולקולות של מים.

הסבר מדוע פסלת את שני האיורים האחרים.

תת-סעיף ii
נסח את תהליך ההמסה של מתאנאל בבנזן.

סעיף ג
 
מקררים בהדרגה את שני הגזים, C2H6(g)n ו- H2CO(g)n , כל גז בכלי אחר.
הראשון שמתעבה (הופך לנוזל) הוא מתאנאל, H2CO(g)n . הסבר מדוע הגז H2CO(g)n מתעבה ראשון.

אתאן, C2H6(g)n , מגיב עם חמצן, O2(g)n , על פי התגובה:

2C3H6 (g)  + 7 O2(g)  → 4CO2(g)   + 6H2O(g)n

ביצעו שני ניסויים. בכל אחד מן הניסויים הכניסו לתוך כלי דגימה של C2H6(g)n וכמות מתאימה

סעיף ד’ 
בניסוי הראשון
ביצעו את התגובה בכלי סגור שנפחו קבוע. במהלך הניסוי שמרו על  טמפרטורה קבועה ומדדו את לחץ הגז בתוך הכלי.
קבע איזה מן הגרפים I-III שלפניך מתאר נכון את השתנות לחץ הגז בתוך הכלי. נמק.

סעיף ה’ 
בניסוי השני
ביצעו את התגובה בכלי סגור שצורתו מזרק.
לתוך הכלי הכניסו 0.02 מול C2H6(g)n וכמות מתאימה של O2(g)n , והדליקו את תערובת הגזים.
הגזים הגיבו בשלמות.
במהלך הניסוי שמרו על לחץ וטמפרטורה קבועים.
בתום התגובה מדדו את נפח הכלי.
בתנאי הניסוי, הנפח של 1 מול גז הוא 30 ליטר

תת-סעיף i
חשב את נפח החמצן שהגיב. פרט את חישוביך.

תת-סעיף ii
מהו נפח הכלי שנמדד בתום הניסוי? פרט את חישוביך והסבר.

סרטון פתרון עם הסבר מפורט