בגרות 2017 שאלה 5 סעיף ה’

סעיף ה’  בניסוי השני ביצעו את התגובה בכלי סגור שצורתו מזרק.
לתוך הכלי הכניסו 0.02 מול C2H6(g)n וכמות מתאימה של O2(g)n , והדליקו את תערובת הגזים.
הגזים הגיבו בשלמות.
במהלך הניסוי שמרו על לחץ וטמפרטורה קבועים.
בתום התגובה מדדו את נפח הכלי.

בתנאי הניסוי, הנפח של 1 מול גז הוא 30 ליטר

תת-סעיף i
חשב את נפח החמצן שהגיב. פרט את חישוביך.

תשובה: נפח החמצן שהגיב הוא ל’2.1 

חישובים: 

תת-סעיף ii
מהו נפח הכלי שנמדד בתום הניסוי? פרט את חישוביך והסבר.

תשובה: נפח הכלי בתום התגובה הוא  3 ל’
חישובים:

היות והמגיבים הגיבו עד תום, אין עודפים אלא רק תוצרים ולכן הנפח הסופי הוא סכום נפחי הגזים שנוצרו בתנאי הניסוי.

על פי יחס המולים, התקבלו 0.04 מול פחמן דו חמצני ו 0.06 מול מים גז, סך הכל 0.1 מול של גז.

נפח הגז בתום התגובה = 3lt   = 0.1 mol x 30 lt/mol = n Vm  

סרטון פתרון עם הסבר מפורט