בגרות 2017 שאלה 5 סעיף ד’

אתאן, C2H6(g)n , מגיב עם חמצן, O2(g)n , על פי התגובה:

2C3H6 (g)  + 7 O2(g)  → 4CO2(g)   + 6H2O(g)n

ביצעו שני ניסויים. בכל אחד מן הניסויים הכניסו לתוך כלי דגימה של C2H6(g)n וכמות מתאימה

של O2(g)n והדליקו את תערובת הגזים.

סעיף ד’  בניסוי הראשון ביצעו את התגובה בכלי סגור שנפחו קבוע. במהלך הניסוי שמרו על  טמפרטורה קבועה ומדדו את לחץ הגז בתוך הכלי.

קבע איזה מן הגרפים I-III שלפניך מתאר נכון את השתנות לחץ הגז בתוך הכלי. נמק.

תשובה: הגרף המתאים הוא III

נימוק: במקרה של נפח וטמפרטורה קבועים, לחץ הגז גדל עם מספר המולים של חלקיקי הגז בכלי ללא תלות בסוג החומר.

הלחץ גדל עם מספר המולים של גז כי מספר ההתנגשויות של חלקיקי הגז נגד דפנות הכלי ליחידת זמן גדל

מניסוח התגובה :9 מולים של מולקולות המגיבים במצב גז (אתאן וחמצן) הופכות ל-10 מולים של מולקולות התוצרים (פחמן דו חמצני ומים) במצב גז.

מכאן שמספר המולים של גז בכלי גדל עם התרחשות התגובה ולכן הלחץ גם עולה. לכן הגרף היחיד שמתאים הוא III.

אפשר להיעזר בחוק הגזים האידלאלים המרא את היחס בין הגדלים השונים במצב גז:

P = nRT/V

  : P לחץ

V: נפח

n: מספר מולים של גז

T: טמפרטורה

R: קבוע היחס (קבוע הגזים)

סרטון פתרון עם הסבר מפורט