אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

חישובים בתגובות כימיות

תוכן עניינים

חישובי מולים, מסה ומספר חלקיקים בתגובות כימיות

איך מחשבים מולים של מגיבים או תוצרים בתגובה כימית?

בתרגילים מסוג זה, נתבקש לחשב מספר מולים n של מגיב או של תוצר אם ידוע לנו מספר מולים של מגיב או תוצר אחר. ההנחה היא שהמגיבים מגיבים עד תום (כלומר לא נשאר עודף של מגיב כלשהו).

דוגמה: כמה מולים של מימן הגיבו אם ידוע שהתקבלו 1.25 מול אמוניה. להלן התגובה (לא מאוזנת):             (N2(g) + H2(g) → NH3(g

הדרך לפתרון:

 1. לאזן את התגובה:    (N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g
 1. לזהות את יחס המולים (יחס המקדמים הסטוכיומטריים):                                                                                2      :     3     :      1       יחס מולים
 1. לחשב את מספר המולים המבוקש ממספר המולים הנתון  על פי יחס המולים שמצאנו. ניתן להשתמש בכלל המשולש: כפי שמתואר באיור מצד שמאל.
חישוב כמותי בתגובה לפי שיטת הטבלה
חישובים בתגובה בין מימן לחנקן

כלל המשולש: x שווה למכפלה של הקודקודים באלכסון חלקי הקוקוד ממול.

אפשרות אחרת: היחסים שווים: x/3 = 1.25/2  בהמשך מחלצים את x/

איך מחשבים מולים ממסה או מסה ממולים בתגובה כימית?

בתרגילים מסוג זה, נתבקש לחשב מספר מולים n  או מסה m של מגיב או של תוצר אם ידוע לנו מספר מולים או מסה של מגיב או תוצר אחר. גם כאן ההנחה היא שהמגיבים מגיבים עד תום ואין מגיב שנשאר בעודף.

דוגמה: מה המסה בגרמים של SF6  המתקבלת מתגובה של 0.5 מול פלואור בתגובה  (לא מאוזנת) הבאה:   (S8(s) + F2(g) → SF6(g

הדרך לפתרון:

 1. לאזן את התגובה:                (S8(s) + 24F2(g) → 8SF6(g   
 1. לזהות את יחס המולים (יחס המקדמים הסטוכיומטריים):                                                                      8      :       24   :   1  יחס מולים

 2. לחשב את מספר המולים המבוקש ממספר המולים הנתון  על פי יחס המולים שמצאנו. ניתן להשתמש בכלל המשולש.
 1. להפוך את מספר המולים למסה המבוקשת בעזרת המסה המולרית (MW) של התרכובת לפי הנוסחה:  m=n x MW
חישוב כמותי בתגובה לפי שיטת הטבלה

הערות:

א. במקרה שהנתון בשאלה הוא המסה והנעלם הוא מספר מולים של מגיב או תוצר אחר, קודם הופכים את המסה הנתונה למולים על ידי הנוסחה הנ”ל ולאחר מכן מחשבים את המולים של החומר המבוקש לפי יחס מולים בעזרת כלל המשולש.

ב. במקרה שהנתון הוא מסה והנעלם גם מסה, אז הופכים למולים את הנתון, מחשבים מולים של החומר המבוקש לפי יחס מולים והופכים למסה של החומר המבוקש לפי הנוסחה:     m=n x MW                      

כעת אפשר בקלות לענות על השאלה איתה פתחנו את נושא מושג המול:

כמה גרמים של מימן ושל כלור יש להזמין כדי ליצר 100 גר’ HCl?

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)n

 1. מחשבים כמה מולים של HCl רוצים לייצר:  n=100/MW = 100/36.5 = 2.75 mol
 2. על פי יחס המולים מחשבים את מספר המולים של כלור ומימן הדרושים לקבלת 2.75 מול של HCl (בעזרת כלל משולש או יחס פשוט) : n=2.75 ⋅1/2=1.375 mol
 3. מחשבים את המסה של כל אחד מהמגיבים על ידי המשוואה: m=n ⋅MW ומתקבל:
  mH2 = 2.75 gr
  mCl2 = 97.25 gr

תרגול

התרגול כולל 10 שאלות על חישוב של מולים ומסה של מגיבים ותוצרים בתגובות כימיות

1. כמה מולים של חמצן דרושים ליצירת חצי מול מים? להלן התגובה (לא מאוזנת).

(H2(g)  +  O2(g)  →   H2O(l                                  

א. 0.50 מול
ב. 0.25 מול
ג. 1.0 מול
ד. 2.0 מול

לתרגול המלא הכולל 10 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי