אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

תגובות סתירה 1

מהן תגובות סתירה ואיך פותרים תרגילים על תגובות סתירה?

תגובת סתירה בתמיסה מימית, מתרחשת כאשר מערבבים חומר שהוא חומצה בתמיסה מימית (כלומר מוסר למים יוני ⁺H) עם חומר שהוא בסיס בתמיסה מימית (כלומר, לוקח מהמים יון ⁺H).

כתוצא מתגובת הסתירה נוצרים מים ויוני החומצה והבסים. יונים אלה יכולים להישאר בתמיסה או ליצור משקע במקרה והחומר שהמלח שנוצר (החומר היוני) קשה תמס.

מצד שמאל תיארנו את תגובת חומצה ובסיס כלשהן עם מים.

כאשר מערבבים שתי התמיסות הללו מתרחשת תגובת סתירה. ננסח את התגובה של מימן כלורי HCl (חומצה) עם אמוניה (בסיס) בתמיסה מימית:

HCl(g)   +  H2O(l)  →  Cl(aq)    +   H3O+(aq)n

:NH3(g)  +  H2O(l)  →  NH4+(aq)  +  OH(aq)n

כאשר מערבבים את שתי התמיסות, יון הידרוניום ויון הדרוקסיד מגיבים ונותנים מים בעוד שהיונים כלור ואמון נשארים בתמיסה מבלי להגיב.
תגובת הסתירה בתמיסה מימית, היא התגובה בין יון הידרוניום ליון הידרוקסיד. 

 

תגובה כללית של חומצה ובסיס עם מים

נתאר חומצה כלשהי בנוסחה: HA איפה An הוא מסמל את היון השלילי (אניון) שנוצר כתוצאה ממסירת הפרוטון ⁺H:

 

נתאר בסיס כלשהי בנוסחה: :B  המסמל “בסיס”. זוג האלקטרונים הלא קושרים מאפשר לבסיס לקלוט את היון  ⁺H שהבסיס לוקח ממולקולת המים.

 

מה זה ניסוח תגובת סתירה כוללת?

תגובת סתירה בה מציינים את כל היונים שבתמיסה:

Cl(aq)    +   H3O+(aq) + NH4+(aq)  +  OH(aq)  →  2H2O (l) + Cl(aq) +  NH4+(aq)n   

ניתן להבחין שיוני כלור ואמון נמצאים גם במגיבים וגם בתוצרים כלומר א משתתפים בתגובה (יונים משקיפים)

מה זה ניסוח תגובת סתירה נטו?

תגובת סתירה בה מציינים ארק את היונים שמגיבים: הידרוניום והידרוקסיד:

H3O+(aq)  +  OH(aq)     → 2H2O (l) n

 

איך נפתור שאלות על תגובות סתירה?

ברוב השאלות על תגובות סתירה ישאלו אותנו 2 דברים:

  1. מה ה-pH לאחר הערבוב: גדול שווה או קטן מ-7?
  2. חשבו את הנפח/מסה/ריכוז/מספר מולים של חומצה או בסיס על מנת לנתרל את התערובת.

בהמשך נסכם שיטה מפורטת אבל באופן כללי:

1. תמיד נרשום 3 תגובות:

א. תגובת החומצה עם המים
ב. תגובת הבסיס עם המים
ג. תגובת סתירה נטו (אף פעם לא נרשום ניסוח כולל בחישובים כי מבלבל)

2. אם השאלה היא מסוג הראשון (מה ה-pH לאחר הערבוב) אז נפתור “מלמעלה למטה”:

מחשבים את מספר המולים של יוני הידרוניום והידרוקסיד ומשווים ביניהם: אם יש יותר הידרונים הסביבה חומצית, אם יש יותר הידרוקסיד הסביבה היא בסיסית ואם הם שווים הסביבה ניטרלית

3. אם השאלה היא מסוג השני (חשב נפח/ריכוז/מסה/מולים של חומצה או בסיס על מנת שיהיה סתירה מלאה) אז נפתור “מלמטה למעלה”:

יש סתירה מלאה ולכן יש שיוויון בין מספר המולים של יוני הידרוניום והידרוקסיד. משיוויון זה מחלצים את הנעלם שביקשו לחשב (נפח/ריכוז/מסה/מולים)..

בהמשך יש דוגמאות של השיטה הראשונה ובדף סתירה 2 יש דוגמאות של השיטה השניה.

שאלות סתירה "מלמעלה למטה"

אלה שאלות המבקשות לדעת מה תחום ה-pH של תמיסה לאחר שמערבבים חומצה עם בסיס.

השיטה לפתרון:

במשפט פשוט: מחשבים את מספר המולים של היון הידרוניום (H3O+(aq)n ) ושל היון הידרוקסיד (OH (aq)n) ומשווים ביניהם. היון בעודף הוא הקובע את ה-pH של התמיסה.

פתרון מודרך לדוגמה: 

ל- 30 מל’ תמיסת NaOH 0.15M הוספו 25 מל’ תמיסת HCl 0.19M האם ה-pH לאחר הערבוב, גדול מ-7, שווה ל-7 או קטן מ-7? הראו את חישוביכם

השיטה בשלבים:

  1. רושמים את התגובה עם מים של החומר (חומצה או בסיס) שבכוס

לפתרון המודרך המלא הכולל שיטה מפורטת לפתרון נא להירשם לקורס “כימיה לכיתה י”א” בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול

  1. ל-200 מל’ תמיסת נתרן הידרוקסיד 0.1 מולר  הוסיפו 100 מל’ תמיסת מימן כלורי  0.2  מולר.
    איך השתנה ה-pH של התמיסה?
    נתרן הידרוקסיד: NaOH ,  מימן כלורי:  HCl

א. גדל
ב. קטן
ג. נשאר אותו הדבר
ד. אין מספיק נתונים

לתרגול המלא הכולל 15 שאלות, נא להירשם לקורס “כימיה לכיתה י”א” בקישור הבא: אפשרויות מנוי