אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

חישובים בתמיסות: טריק שינוי נפח

תוכן עניינים

מה זה "טריק"? אילו "טריקים" יש בתמיסות ?

אנו נקרא בשם “טריק” שינויים שהתלמיד צריך לזהות ולא תמיד קל לו לשים לב.

בתחום חישובים בתמיסות מימיות נגדיר שלושה “טריקים”

 1. טריק מס’ 1: “שינוי נפח”
 2. טריק מס’ 2: “יון משותף”
 3. טריק מס’ 3: “תגובות שיקוע”

ההבדל בין הטריקים קשור לגודל שמשתנה:

 1. ב-“שינוי נפח”, נפח התמיסה גדל (מיהול) או קטן (ריכוז) בעוד שמספר המולים של המומס נשאר קבוע.
 2. ב-“יון משותף”, מספר המולים של מומס אחד (לפחות) משתנה: עולה בלבד , בעוד שנפח התמיסה נשאר קבוע.
 3. ב- “תגובות שיקוע”, מספר המולים של חלק מהחומרים המומסים משתנה: קטן בלבד, בעוד שנפח התמיסה נשאר קבוע.

 

בטבלה הבאה סיכמנו את שלושת השינויים והוספנו את הנוסחאות המבטאים את השינוי:

סטוכיומטריה - בגרות כימיה - תמיסות

סרטון על טריק שינוי נפח

בסרטון זה נלמד כמה דברים:

  1. נסביר שלושה שינויים שניתן לעשות בתמיסות (שלושה “טריקים”):
   א. שינוי נפח
   ב. יון משותף
   ג. תגובת שיקוע

2. נפתור שתי שאלות על “הטריק מס’ 1”: שינוי נפח

3. נלמד את שיטת הטבלה לפתרון תרגילי סטוכיומטריה 

לסרטון המלא נא להירשם לקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

מה זה בדיוק "טריק הנפח" ? מה זה מיהול של תמיסה?

מיהול הוא מונח ידוע מחיי היום יום.
לדוגמה אם יש מיץ פתל מרוכז אנו מוהלים אותו על ידי הוספת מים.
אנו צופים בשתי תופעות: צבע המיץ נהיה יותר בהיר וטעם המיץ פחות מתוק.
משמעות השינוי הוא הגדלת נפח התמיסה ללא שינוי בכמות המומס (מסה שלו או מספר המולים שלו).

דוגמאות

 1. מה יהיה הריכוז של 200 מל’ תמיסת סוכר 0.3M לאחר שהוסיפו לה 500 מל’ מים? נוסחת הסוכר: C12H22O11.
  שיטה:
  א. מחשבים את מספר המולים לפני המיהול

n = c ·V1 = 0.3 M · 0.2 lt = 0.06 mol

V1 – נפח התחלתי

ב. מחשבים את הריכוז עם הנפח החדש: סכום הנפחים

c = n/(V1 + V2) = 0.06 mol / 0.7 lt = 0.0857 M

V2 – נפח של מים שמוסיפים

 הנפח הסופי של התמיסה הוא הסכום של שני הנפחים – V1 + V2

 1. מה נפח מים שיש להוסיף ל- 1.5 ל’ תמיסה HCl 1M על מנת למהול אותה לריכוז 0.25M?

שיטה:

א. מחשבים את מספר המולים לפני המיהול

n = c ·V1 = 1 M · 1.5 lt = 1.5 mol

ב. מחשבים את הנפח שיש להוסיף על ידי הריכוז הסופי:

c = n/( V1 + V2) = 1.5 mol / (1.5 lt + V2) = 0. 25M

מחלצים את הנפח שיש להוסיף V2

V2 = 1.5 mol/0.25M – 1.5 lt = 4.5 lt

הערה:

כל תרגילי מיהול או ריכוז של תמיסה ניתן לפתור בקלות עם הנוסחה הבא: c1/c2 = V2/V1

הסבר:

היות ומספר המולים לפני ואחרי המיהול/ריכוז לא משתנה אפשר לכתוב:

n1 = n2
ולכן
c1V1 = c2V2
ולכן
c1/c2 = V2/V1

c1 – ריכוז לפני המיהול/ריכוז
 c2 – ריכוז לאחר המיהול/ריכוז
V1 – נפח לפני המיהול/ריכוז
V2 – נפח לאחר המיהול/ריכוז ( זה הנפח הסופי, שונה V2 בתרגילים למעלה)

תרגילי חזרה על נוסחה אמפירית של חומרים יוניים

 

מה נפח המים במיליליטר שצריך להוסיף לליטר תמיסת 0.15M אמון זרחתי, על מנת שריכוז יוני האמון בתמיסה יהיה 0.1M?

נתונים: יון אמון    NH4+n, יון זרחתי: PO43-n

סרטון פתרון מודרך על הטריק "שינוי נפח"

לסרטון המלא נא להירשם לקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול

1. לתמיסת מלח  NaCl בעלת נפח של 500 מל’ וריכוז 0.2M הוסיפו 500 מל’ מים. מה ריכוז המלח בתמיסה לאחר זמן מה אחרי ההוספה?

א. 0.2 מולר
ב. 0.1 מולר
ג. 0.01 מולר
ד. 0.4 מולר

לתרגול המלא הכולל 6 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי