אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

נוסחה מולקולרית, נוסחה אמפירית ונוסחת מבנה

תוכן עניינים

נוסחת מולקולרית ונוסחה אמפירית

נוסחה מולקולרית היא נוסחה שמציינת את כל היסודות המרכיבים מולקולה ואת מספר האטומים של כל יסוד במולקולה באמצעות מספר קטן בצד ימין של הסמל של כל יסוד.
שיטה: רושמים את סמל היסודות המרכיבים את המולקולה מימין לשמאל וליד כל סמל את מספר האטומים של כל יסוד במולקולה. 


נוסחה אמפירית
  היא נוסחה שבה מציינים את כל היסודות המרכיבים את המולקולה והיחס בין מספר האטומים של היסודות המרכיבים אותה.
השיטה: רושמים בצד ימין של היסודות את המספרים הקטנים ביותר המבטאים את היחס בין היסודות

בסרטון המצורף נלמד איך לרשום את הנוסחאות ונראה מספר דוגמאות.

דוגמאות: בטבלה  מובאות שלוש דוגמאות כולל מודל כדור מקל של המולקולות

מים, פחמן דו חמצני ואתן

נוסחת מבנה בייצוג מפורט

נוסחת מבנה בייצוג מפורט היא נוסחה המציינת את כל אטומי המולקולה והקשרים שביניהם.

שיטה:
א. רושמים נוסחת ייצוג אלקטרונית
ב. מחליפים את זוגות האלקטרונים הקושרים בקווים 
ג. מוחקים את זוגות האלקטרונים הלא קושרים

 

דוגמה: רשמו את נוסחאות המבנה של מולקולת אתנול C2H5OH

א. רושמים נוסחת ייצוג אלקטרונית:נוסחת ייצוד אלקטרונית של אתנול

ב. מחליפים את זוגות האלקטרונים הקושרים בקווים
ג. מוחקים את זוגות האלקטרונים הלא קושרים:         ייצוג מפורט של נוסחת המבנה של אתנול

סרטון הסבר על נוסחאות מולקולריות, אמפיריות ומבנה ייצוג מפורט

לסרטון המלא נא להירשם לאחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול נוסחאות מולקולריות ונוסחאות מבנה ייצוג מפורט

  1. רשמו את הבחירה הנכונה המתאימה למשפטים הבאים:

א. נוסחת מבנה של מולקולה היא נוסחה המציינת את (כל אטומים והקשרים שביניהם / כל האטומים, כל הקשרים וכל האלקטרונים הלא קושרים / כל הקשרים בלבד).

ב. בעוד שייצוג מלא (מפורט) של נוסחת המבנה מציין במפורש את סמל כל אטום במולקולה, ייצוג מקוצר של נוסחת המבנה מציין במפורש רק (אטומי הפחמן שבמולקולה / אטומי הפחמן והמימן שבמולקולה / אטומי הקבוצות הפונקציונליות בלבד).

ג. קבוצות פונקציונליות הן אטומים או קבוצות של אטומים הקשורים לשרשרת פחמימנית של תרכובות הפחמן. קבוצות פונקציונליות מקנות לתרכובות תכונות (פיזיקליות / כימיות / פיזיקליות וכימיות) מיוחדות.  מבין הקבוצות האטומים הבאות, רק ( OH  /  –COOH  /  -CH3- ) לא נחשבת לקבוצה פונקציונלית.

ד. איזומרים הם תרכובות בעלות (אותה נוסחה מולקולרית אך נוסחה מבנה שונה/ אותה נוסחת מבנה אך נוסחה מולקולרית שונהאותה נוסחת מבנה ואותה נוסחה מולקולרית).    

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

 

א. אמוניה: NH3    ב. מתאן: CH4         ג.  אתנול: C2H5OH

ד. אתין: C2H2      ה. אצטון:  CH3COCH3      ו. פנטאן: C5H10

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

                             מודל של מולקולת ציקלוהקסאן

                               מודל של ציקלו אקסאן

נוסחת מבנה -ייצוג מקוצר

נוסחת מבנה בייצוג מקוצר היא נוסחת מבנה של חומרים אורגניים (המכילים בהכריח אטומי  ומימן ויכולים גם להכיל אטומים מיסודות נוספים) המפרטת רק את הקשרים בין אטומי הפחמן ואת הקבוצות הפונקציונליות אך לא מפרט את אטומי הפחמן וגם לא את אטומי המימן הקשורים אליהם כולל הקשרים לאטומי המימן הללו.

בסרטון המצורף נלמד איך בונים נוסחת מבנה בייצוג מקוצר מנוסחת מבנה בייצוג הפורט ולהפך.

סרטון הסבר על נוסחאות מבנה ייצוג מקוצר

לסרטון המלא נא להירשם לאחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול נוסחאות מבנה ייצוג מקוצר

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

                                                  

 

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

נוסחת ייצוג מבנה מפורטת של מתיל בוטאן

נוסח ייצוג מבנה מפורטת של פנטאן

 

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

קבוצות פונקציונליות

קבוצות פונקציונליות הן אטומים או קבוצה של אטומים הקשורים קשר קוולנטי אשר מופיעות בתרכובות אורגניות רבות ומקנות להן תכונות פיזיקליות וכימיות מיוחדות.

קבוצות פונקציונליות מגדירות משפחות של חומרים כגון: כהלים, חומצות אורגניות, אלדהידים, קטונים, אסטרים, אתרים, אמינים ועוד.

 

סרטון הסבר על קבוצות פונקציונליות

בסרטון נלמד את הקבוצות הפונקציונליות שהתלמיד צריך להכיר למבחן בגרות וקבוצות נוספות נפוצות בתרכובות שנשתמש בהמשך הלימודים.

לסרטון המלא נא להירשם לאחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול על קבוצות פונקציונליות

לתרגול המלא נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי