אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

גורמים: רדיוס האטומי הקשר

תוכן עניינים

בדף זה נלמד, נתרגל ונבחן על אחד הגורמים המשפיעים על אורך ואנרגיית הקשר הקוולנטי: רדיוס אטומי הקשר.

איך משפיעים רדיוס אטומי הקשר על אורך ואנרגיית הקשר?

הגורם רדיוס אטומי הקשר: ככל שרדיוס אטומי הקשר גדלים, אורך הקשר גדל ואנרגיית הקשר קטנה.

הנימוק: רדיוס האטום הוא המרחק בין גרעין האטום ואלקטרוני הערכיות של היסוד כלומר האלקטרונים החיצונים ביותר. הקשרים הקוולנטים נוצרים משיתוף אלקטרוני הערכיות בין האטומים ולכן אלקטרוני הקשר נמצאים רחוק מהגרעין ביחס לאלקטרונים האחרים. 

ככל שרדיוס האטומים גדל, גם המרחק בין אלקטרוני הקשר לגרעינים של אטומי הקשר גדל ולכן אורך הקשר גדל.
כוח המשיכה של אלקטרוני הקשר קטן כי הם רחוקים יותר מהגרעינים (חוק קולון) ולכן נדרשת פחות אנרגיה לשבירת הקשר כלומר, אנרגיית הקשר קטנה.

בציור ניתן לראות בצורה גרפית את השפעת רדיוס האטומים על אורך הקשר בקשר בין שני אטומי מימן ושני אטומי כלור.

בסרטון מוסברת השפעת רדיוס אטומי הקשר על אורך הקשר ואנרגיית הקשר לצד אנימציות.

סרטון השפעת רדיוס אטומי הקשר

לסרטון המלא נא להירשם לאחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

בחן הבנה על גורם רדיוס אטומי הקשר

לבחן המלא נא להירשם לאחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול

1. הקטע הבא מתאר תלות אורך הקשר ואנרגיית הקשר ברדיוס אטומי הקש.
בחרו במילים הנכונות בתוך הסוגרים.
ככל שרדיוס האטומי הקשר גדל, אורך הקשר (גדל/קטן) ואנרגיית הקשר (גדלה/קטנה) מכיוון שכוחות המשיכה בין האטומים (גדל/קטן). הסיבה לכך היא: האלקטרונים המשתתפים בקשר הם האלקטרונים (הפנימיים/החיצוניים) ביותר באטום. ככל שרדיוס האטומי הקשר גדל, האלקטרונים המשתתפים בקשר נמצאים (קרוב/רחוק) יותר מגרעיני הקשר. כתוצאה מכך, כוח המשיכה בין אלקטרוני הקשר לגרעיני האטומים (גדל/קטן) האטומים (קרובים/רחוקים) יותר אחד מהשני ונדרשת (יותר/פחות) אנרגיה על מנת לשבור את הקשר.

לתרגול המלא הכולל 5 שאלות,  נא להירשם באחד הקורסים בקישור הבא: אפשרויות מנוי