גורמים המשפיעים על אורך ואנרגיית הקשר: רדיוס אטומי הקשר

ניסיון

 

דגכעדגכע

תרגול