אפשרויות מנוי והרשמה

מנוי זהב

כולל קורס הכנה לבגרות
₪770
385
00
דו שנתי
 • סרטונים עיוניים
 • סיכומים
 • תרגילים
 • תשובות לתרגילים
 • מבחני בגרויות כימיה -תשובות
 • מבחני בגרות כימיה - סרטוני הסבר מפורט
 • סרטוני פתרון מודרך
 • קורס הכנה לבגרות 70%​​
50% הנחה

מנוי כסף

כולל מבחני בגרות 70%
₪240
120
00
שנתי
 • סרטונים עיוניים
 • סיכומים
 • תרגילים
 • תשובות לתרגילים
 • מבחני בגרויות כימיה -תשובות
 • מבחני בגרות כימיה - סרטוני הסבר מפורט
 • סרטוני פתרון מודרך
 • קורס הכנה לבגרות 70%​
50% הנחה

מנוי ארד

מנוי בסיסי
0
00
שנתי
 • סרטונים עיוניים
 • סיכומים
 • תרגילים
 • תשובות לתרגילים
 • מבחני בגרויות כימיה -תשובות
 • מבחני בגרות כימיה - סרטוני הסבר מפורט
 • סרטוני פתרון מודרך
 • קורס הכנה לבגרות 70%
חינם