שאלות בגרות על חמצון חיזור

שאלהקישורנושא
שאלה 1 2017סעיף ו’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
שאלה 12 2016סעיף ב’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
שאלה 12 2016סעיף ג’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
שאלה 6 2017סעיף ב’חמצון חיזור – זיהוי ודרגת חמצון מקסימלית ומינימלית
חמצון חיזור – חישוב מולים של אלקטרונים