שאלות בגרות על אנרגיה וקצב הכימיה

 

שאלהקישורנושא
2017  שאלה 1סעיף ח’קצב תגובה – גורמים
2017  שאלה 2סעיף ב’חישובים כמותיים הכוללים אנרגיה (Q ו-H  (∆H
2017  שאלה 7סעיף א’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי ודיאגרמות אנרגיה
2017  שאלה 7סעיף ג’אנרגיה וקצב – אנתלפיית הקשר ואנרגיית הקשר (שאלת רס”ק)