תגובות שהתלמיד צריך להכיר

תרגול

    1. אבנית המוכרת לנו מכלים בהם מרתיחים מים כגון קומקום. 
      היא תערובת מוצקה המורכבת ממלחים פחמתיים, כגון: CaCO3(s)n ו- MgCO3(s)n.
      חומצה עוזרת להסיר את האבנית מקירות הכלים על ידי תגובה של היון הפחמתי עם יון הידרוניום. להלן ניסוח התגובה:

CO3-2(aq) + 2H3O+(aq)   →   3H2O(l) + CO2(g)n                                 

 הוסיפו 50 מ”ל תמיסת חומצה חנקתית בריכוז  0.2 מולר  לקומקום שהכיל 10 גרם סידן פחמתי. 

נתון: חומצה חנקתית: HNO3(l)n, סידן פחמתי: CaCO3(s)n

מהו שינוי ה- pH של התמיסה שהוסיפו לקומקום ומה סיבת השינוי במהלך התגובה?

א. pH לא משתנה כי אין תגובת סתירה
ב. pH יורד כי ריכוז יוני הידרוניום יורד
ג. pH עולה כי ריכוז יון הדרוניום יורד
ד. אי אפשר לדעת כי חסרים נתונים

(שאלה עם פתרון מודרך)

 2. בהמשך לשאלה הקודמת, האם החומצה הסירה את כל האבנית?

א. החומצה הסירה את כל האבנית
ב.  החומצה לא הסירה את כל האבנית
ג. לא ניתן לדעת כי אין מספיק נתונים

3. בנוגע לשאלה הקודמת, מה נפח תמיסת החומצה המדויק שהיה צורך להוסיף
 לקומקום כדי להסיר את כל האבנית?

א. 0.5 ליטר
ב. 1.67 ליטר
ג. 0.83 ליטר
ד. 1.0 ליטר

(שאלה עם פתרון מודרך)

4. כאשר מכניסים מגנזיום מתכתי, Mg(s)n , לתמיסה חומצית, מתרחשת התגובה הבאה:

                                       Mg(s) + 2H3O+(aq)  →   H2(g) + Mg+2(aq) + 2H2O(l)n           

מהו שינוי ה- pH של התמיסה החומצית וסיבת השינוי במהלך התגובה?

א. pH עולה כי ריכוז יון הדרוניום יורד
ב pH יורד כי ריכוז יוני הידרוניום יורד
ג. pH לא משתנה כי אין תגובת סתירה
ד. אי אפשר לדעת כי חסרים נתונים

(שאלה עם פתרון מודרך)

5. בנוגע לשאלה הקודמת, הכניסו 4.86 גרם מגנזיום מתכתי, Mg(s)n , ל- 100 מ”ל תמיסת  2 מולר  H2SO4 .  מהי מסת המימן בגרמים שנפלטה בתגובה?

א. 0.20 גרם
ב. 0.68 גרם
ג. 0.40 גרם
ד. 0.34 גרם

6. בנוגע לשאלה הקודמת, האם התמיסה בתום התגובה חומצית, בסיסית או ניטרלית?

א. חומצית
ב. בסיסית
ג. ניטרלית
ד. אין מספיק נתונים

7. כאשר מוסיפים נתרן מתכתי למים מזוקקים מתרחשת התגובה הבאה:

Na(s)   + H2O(l)    →    Na+(aq)  + 1/2H2(g) + OH(aq)n

אם נטבול נייר לקמוס כחול לפני הוספת הנתרן, מה ההיגד הנכון לאחר הוספת הנתרן?

א. הנייר הופך לאדום כי התמיסה הופכת מניטרלית לחומצית
ב. הנייר הופך לאדום כי התמיסה הופכת מניטרלית לבסיסית
ג. הנייר נשאר כחול כי התמיסה הופכת מניטראלית לבסיסית 
ד. הנייר נשאר כחול כי התמיסה נשארת ניטראלית

8. בהמשך לשאלה הקודמת, המורה הכין תמיסה מימית על ידי הכנסת 2 גר’ נתרן מתכתי למים מזוקקים אשר הגיב במלואו.
התלמידים רצו לנטרל בדיוק את התמיסה שהתקבלה. לשם כך נדרשו 200 מל’  תמיסת    . H3PO4.
מה הריכוז של התמיסה שהוסיפו?

א. 0.218  מולר
ב.  4.6  מולר
ג. 0.435 מולר
ד. 0.145 מולר

9. יון מימן פחמתי (HCO3(aq)n) הוא יון המגיב בסביבה חומצית על פי התגובה הבאה:

HCO3(aq) + H3O+(aq) → CO2(g) + 2H2O(l)n

כאשר מוסיפים NaHCO3  (נתרן מימן פחמתי) לתמיסה חומצית, מהו שינוי ה- pH של התמיסה במהלך התגובה ומהי סיבת השינוי?
נתון: נתרן מימן פחמתי (ניקרא גם נתרן ביקרבונט)  NaHCO3

א. pH עולה כי ריכוז יון הדרוניום יורד
ב. pH יורד כי ריכוז יוני הידרוניום יורד
ג. pH  לא משתנה כי אין תגובת סתירה
ד. אי אפשר לדעת כי חסרים נתונים

10. בהמשך לשאלה הקודמת, ל- 100 מל’ תמיסת חומצת לימון M 0.3 (חומצה תלת פרוטית) שנוסחתה המולקולרית היא C6H8O7  הוסיפו כמות מסוימת של נתרן ביקרבונט אשר נטרל במדויק את החומצה. מה המסה של המלח הביקרבונט שהוסיפו?
 נתון: נתרן ביקרבונט   NaHCO3

א. 2.52 גרם
ב. 5.49 גרם
ג. 1.86 גרם
ד. 7.56 גרם

11. אחת הדרכים לבדוק כמות של פחמן דו חמצני בגז מסוים (תערובת גזית המכילה פחמן דו חמצני כמו בנשימה) היא על ידי בעבוע של הגז דרך תמיסת מי סיד צלולים. הפחמן הדו חמצני מגיב עם מי הסיד הצלולים ומתקבל משקע לבן על פי התגובה הבאה:

CO2(g)  + Ca2+(aq) + OH(aq)   →  CaCO3(s)  + H2O(l)n

 מהו שינוי ה- pH של מי סיד צלולים  במהלך בעבוע פחמן דו חמצני?
נתון: מי סיד צלולים הם תמיסה של סידן הידרוקסיד:   Ca(OH)2

א. pH עולה כי ריכוז יוני הידרוקסיד יורד
ב  pH יורד כי ריכוז יון הידרוקסיד יורד
ג. pH  לא משתנה כי אין תגובת סתירה
ד. אי אפשר לדעת כי חסרים נתונים

12. בהמשך לשאלה הקודמת, לתמיסת מי סיד הזרימו דגימת גז המכילה פחמן דו חמצני. התקבלו 2.5 גר’ משקע, מה מסת פחמן דו חמצני שהיה בדגימת הגז אם ידוע שהגיב במלואו?
נתון: הפחמן הדו חמצני CO2(g)n 

א. 2.5 גרם
ב. 2.2 גרם
ג. 0.55 גרם
ד. 1.1 גרם

13. בנוגע לשאלה הקודמת, מה ריכוז תמיסת מי סיד אם ידוע שנפחה הוא 100 מל’ ובתום התגובה ה-pH הוא 7.0?

א. 0.5 מולר
ב. 0.25 מולר
ג. 4 מולר
ד. 2 מולר

14. תחמוצות של אל מתכות יכולות להגיב עם מים.
לדוגמת גפרית דו חמצני המגיב עם מים באופן הבא:

SO2(g)  + H2O(l)     →     H2SO3(aq)n

H2O(l)  + H2SO3(aq)     →     H3O+(aq) + HSO3(aq)n

מהו שינוי ה- pH של המים  ומהי סיבת השינוי במהלך התגובה?

א. pH עולה כי ריכוז יון הדרוניום יורד
ב. pH יורד כי ריכוז יוני הידרוניום עולה
ג. pH לא משתנה כי אין תגובת חומצה בסיס
ד. אי אפשר לדעת כי חסרים נתונים

15. בהמשך לשאלה הקודמת:
מפעלים מסוימים פולטים לאוויר גפרית דו חמצני אשר מגיב עם המים שבעננים ומייצר גשם חומצי. על מנת למנוע פליטת גופרית דו חמצני לאוויר, מהנדס החליט לבעבע את הגז דרך תמיסה של סידן הידרוקסיד  0.8 מולר.

מה נפח התמיסה סידן הידרוקסיד הדרוש כדי למנוע הזרמת 3 קילוגרם גז גופרית דו חמצני לאויר? רמז: מתרחשת תגובת סתירה

נתון: סידן הידרוקסיד Ca(OH)2(s)n

א. 0.034 ליטר
ב. 58.5 ליטר
ג. 29.25 ליטר
ד. 0.029 ליטר