מולים של אלקטרונים ואיזון תגובות

H35-3 - חישוב מולים של אלקטרונים
H35-4 - איזון תגובות

השארת תגובה