חישובים בתמיסות: יון משותף

תרגול

1. ל-250 מל’ תמיסת  אשלגן ברומי 0.2 מולר הוסיפו 35 גר’ אשלגן זרחתי. מה ריכוז יוני אשלגן בתמיסה לאחר הערבוב?      יון זרחתי: PO4-3
א. 0.912 M
ב. 0.585 M
ג. 2.18 M
ד. 0.2 M
2. רוצים להכין תמיסת בעלת ריכוז יוני נתרן של 0.05 מולר על ידי הוספת נתרן פחמתי לחצי ליטר תמיסת   0.01  מולר נתרן כלורי. כמה גרמים של המלח הפחמתי צריך להוסיף
  יון פחמתי: CO3-2
א. 2.12 גר’
ב. 1.06 גר’
ג. 2.65 גר’
ד. 5.3 גר’
3. לבורנטית רוצה להכין תמיסה בעלת ריכוז יון אמון של  1.25  מולר. היא שקלה 50 גרם אמון גופרתי והוסיפה נפח מסוים של תמיסת אמון זרחתי בעלת ריכוז 0.2 מולר. מה נפח התמיסה במיליליטר שהלבורנטית הוסיפה?
יון זרחתי: PO4-3, יון אמון: NH4+n, יון גופרתי: SO4-2
א. 540.6 מל’
ב. 605.6 מל’
ג. 1165.4 מל’
ד. אין מספיק נתונים
4. הוסיפו 50 מל’ תמיסת 0.1 מולר בריום חנקתי ל-50 מל’ תמיסת 0.3 מולר אלומיניום חנקתי. מהם ריכוזי היונים בסוף  הערבוב לפי סדר היונים הבא:
NO3,  Ba+2, Al+3
א. NO3n 0.3M ,Ba+2 0.1M ,Al+3 1.1M N
ב. NO3n 0.15M ,Ba+2 0.05M ,Al+3 0.2M N
ג. NO3n 0.55M ,Ba+2 0.05M ,Al+3 0.15M N
ד. NO3n 0.3M ,Ba+2 0.1M ,Al+3 0.4M N
5. על מנת להגדיל את ריכוז יוני המגנזיום בתמיסה פי שנים, הוסיפו לליטר תמיסת מגנזיום חנקתי 0.1 מולר תמיסת מגנזיום כלורי 0.5 מולר.  מה נפח התמיסה שהתקבלה במיליליטר?
 יון חנקתי: NO3n
א. 1666 מל’
ב. 1020  מל’
ג. 1333  מל’
ד. אין מספיק נתונים
6. במפעל רוצים להקטין בחצי את ריכוז יוני ליתיום במיכל המכיל  50 ל’ תמיסה ליתיום פחמתי 1.2 מולר. לשם כך המהנדס החליט להשתמש במים ממוחזרים המכילים ליתיום כלורי בריכוז 0.05 מולר וביקש מהטכנאי לחשב כמה ליטרים של מים ממוחזרים יש להוסיף למיכל.
הטכנאי יסתבך בחישוב והוסיף על דעת עצמו 55 ליטר.  האם הריכוז לאחר הערבוב  גדול, שווה או קטן ממה שהמהנדס ביקש?
יון פחמתי: CO3-2
א. גדול
ב. קטן
ג. אי אפשר לדעת
7. מה הנפח הנכון שהטכנאי היה צריך להוסיף בשאלה הקודמת? 
המלצה: תקראו x לנפח הנעלם וחלצו אותו מביטוי הריכוז הסופי של יוני ליתיום
יון פחמתי: CO3-2 
א. 109 ל’
ב. 25.8 ל’
ג. 52.2 ל’
ה. אין מספיק נתונים