טבלה מסכמת על תכונות של חומרים

התרגול בסוף הדף

טבלת סיכום תכונות של חומרים

בסרטון נבנה טבלה מסכמת של התכונות הבאות לפי סוג החומר (מולקולרי, יוני, מתכתי או אטומרי): 

  • מצבי צבירה בטמפרטורת החדר
  • נקודת התכה ורתיחה (סדרי גודל)
  • מסיסות במים
  • הולכה חשמלית במצב מוצק, נוזל ובתמיסה מימית
  • יכולת לעבור ריקוע

בנוסף נתאר כמה תכונות של החומרים ברמה המיקרוסקופית:

  • סוג החלקיקים המרכיבים את החומר והדרך לזיהוי החומר
  • מודלים
  • סוג הקשרים בין חלקיקי החומר
  • דוגמאות של חומרים (נוסחאות)

טבלה מסכמת על תכונות של חומרים

הסבר על הטבלת סיכום תכונות החומרים
  1. לפניך טבלה המכילה נתונים על תכונות של חמישה חומרים המיצגים באותיות A – E:

א. התאימו את החומרים הבאים לחומרים שבטבלה (A-E). שימו לב שנתונים שבעה חומרים ויש להתאים רק חמישה:


גרפיט C, CH3CH2OH , W (טונגסטן), CCl4, RbBr, Si צורן   ,CH3OCH3

הסבירו את השיקולים לבחירתכם לעיל.

 ב. הסבירו ברמה המיקרוסקופית 

a. הסבירו את ההבדל במסיסות במים של חומרים A ו-D
b. הסבירו את ההבדל בנקודות הרתיחה של חורים E ו- D
c. הסבירו את ההבדל בין הולכה חשמלית של חומר B ו- C
d. חומר E מתמוסס היטב במים וגם בחומר D.

ג. נסחו את תהלכי ההמסה במים ובחומר  D של החומר C.

ד. הסבירו ברמה המיקרוסקופית למה חומר C מוליך חשמל במצב מוצק.

ה. הסבירו ברמה המיקרוסקופית למה חומר B לא מוליך חשמל במצב מוצק אך כן מוליך חשמל במצב הנוזלי.

פתרון מודרך: תכונות של חומרים

בסרטון פתרון מודרך נפתור את סעיף א’ בשאלה מצד ימין ונלמד שיטה כללית לפתרון שאלות מסוג זה.