פתרון מודרך על נוסחאות אמפיריות של חומרים יוניים

איך רושמים נוסחה אמפירית של חומר יוני?

בסרטון נלמד איך כותבים נוסחה אמפירית של חומר יוני כולל יונים רב אטומיים.

פתרון מודרך: נוסחאות אמפיריות של חומרים יוניים