נוסחאות אמפיריות של חומרים יוניים

איך רושמים נוסחה אמפירית של חומר יוני?

הסבר קצר על נוסחאות אמפיריות של חומרים יוניים
פתרון מודרך: נוסחאות אמפיריות של חומרים יוניים