פתרון מודרך על אורך ואנרגיית הקשר – "טבלת רסק"

כתוב את הכותרת כאן

בכל תשובה מלאה על השוואה בין אורך הקשר או אנרגיית הקשר, נעשה ניתוח של שלושת הגורמים המשפיעים על חוזק הקשר: רדיוס אטומי הקשר, סדר הקשר וקוטביות הקשר(ראשי תיבות רס"ק). הדרך הפשוטה לבנות תשובה מלאה היא לבנות טבלה המכילה את נוסחאות הקשרים שאנו מעוניינים לבדוק ואת שלושת הגורמים הנ"ל.

איך נשווה רדיוס אטומי הקשר? על פי מיקום היסודות בטבלה והכללים שלמדנו: ככל שנעים ימינה בשורה, רדיוס האטום קטן וככל שנעים מטה בטור, רדיוס האטום גדל.

איך נשווה את סדר הקשר? על פי נוסחת ייצוג אלקטרונית של הקשר: קשר יחיד בעל זוג אלקטרונים אחד, קשר כפול בעל שני זוגות אלקטרונים וקשר משולש בעל שלושה זוגות אלקטרונים.

איך נשווה בין קוטביות הקשרים? על פי ההפרש באלקטרושליליות. ככל שההפרש גדול יותר הקשר קוטבי יותר כלומר, המטענים החלקיים הנוצרים סביב לאטומי הקשר גדולים יותר.

איך ננסח תשובה סופית?
נתייחס לכל גורם ונסיק את המסקנה המתאים: 
א. ככל שרדיוס אטומי הקשר גדול יותר, אורך הקשר גדול יותר.
הנימוק: אלקטרוני הקשר רחוקים יותר מהגרעינים. אנרגיית הקשר נמוכה יותר כי על פי חוק קולון אלקטרוני הקשר הרחוקים יותר מושכים את הגרעינים חלש יותר.

ב. ככל שסדר הקשר גדל, אורך הקשר קטן יותר ואנרגיית הקשר גדולה יותר.
הנימוק: יש מספר גדול יותר של אלקטרונים המשתתפים בקשר ולכן כוח המשיכה לגרעינים גדל ולכן הגרעינים מתקרבים זה לזה. אנרגיית הקשר גדלה כי כוח המשיכה כאמור גדל ולכן נדרשת יותר אנרגיה לשבירת הקשר.

ג. ככל שקוטביות הקשר גדלה, אורך הקשר קטן  ואנרגיית הקשר גדולה יותר.
הנימוק:  כוח המשיכה בין המטענים ההפוכים של הדו קוטב מתווסף לכוח המשיכה של אלקטרוני הקשר ולכן גרעיני האטומים מתקרבים. מאותה סיבה, נדרשת יותר אנרגיה לשבירת הקשר ולכן אנרגיית הקשר גדלה.

בסרטון נשווה בין הקשרים: C=O ו- N-C, נבנה טבלת רס"ק ונסיק מסקנות בנוגע לאורך הקשר ואנרגיית הקשר. התשובה לא מכילה את נימוקים כפי שהוסברו לעיל כי הדרישה למבחן בגרות היא לציין את הגורמים ולהסיק את המסקנה בנועה לאורך הקשר ואנרגיית הקשר.

השארת תגובה