גורמים: סדר הקשר

איך משפיע סדר הקשר על אורך ואנרגיית הקשר?

גורם סדר הקשר: ככל שסדר הקשר גדל (מיחיד לכפול או מכפול למשולש), אורך הקשר קטן ואנרגיית הקשר גדלה.

נימוק: משמעות סדר קשר הוא מספר זוגות אלקטרונים המשתתפים בקשר כלומר מספר האלקטרונים המושכים את הגרעינים אחד כלפי השני.
ככל שסדר הקשר גדל, גדל מספר האלקטרונים המשתתפים בקשר ולכן כוח המשיכה של הגרעינים אחד כלפי השני גדל. כתוצאה מכך, האטומים מתקרבים אחד לשני (אורך הקשר קטן) ונדרשת יותר אנרגיה על מנת לשבור את הקשר (אנרגיית הקשר גדלה).

בסרטון המצורף נסביר את השפעת הגורם סדר הקשר על אורך הקשר ואנרגיית הקשר לצד אנימציות.

השפעת סדר הקשר על אורך הקשר

השפעת סדר הקשר על אורך ואנרגיית הקשר הקוולנטי

סרטון על השפעת סדר הקשר על אורך ואנרגיית הקשר

תרגול

1. בחרו באפשרות הנכונה מבין האפשרויות שבסוגריים.

ככל שסדר הקשר גדל, אורך הקשר (קטן/גדל) ואנרגיית הקשר (גדלה/קטנה). הסיבה היא שככל שסדר הקשר גדל מספר (האלקטרונים/הפרוטונים) המשתתפים בקשר (גדל/קטן) ולכן כוח המשיכה בין אלקטרוני הקשר לגרעיני האטומים (גדל/קטן) מכיוון שיש (יותר/פחות) (אלקטרונים/פרוטונים) המושכים את גרעיני האטומים אחד (לכיוון/הרחק מ-) השני. כתוצאה מכך, האטומים (מתקרבים/מתרחקים) ונדרשת (יותר/פחות) אנרגיה על מנת להפריד ביניהם.

2. להלן נתונים על שלושה קשרים קוולנטים. האם הסדר של אנרגיות הקשר ואורכי הקשר מתאים להשפעת הגורם סדר הקשר הקוולנטי? נמקו את תשובתכם.

נוסחה מולקולרית

הקשר

אנרגיית הקשר (KJ/mol)

אורך הקשר (Å)

C2H6

C-C

346

1.54

C2H4

C=C

610

1.35

C2H2

C≡C

835

1.21

3. להלן שני ערכים של אורך הקשר ואנרגיית הקשר. התאימו את הערכים לקשרים בין אטומי החנקן במולקולות הבאות: N2 ו- N2H2 ונמקו את בחירתכם:

אנרגיית הקשר (KJ/mol)

אורך הקשר (Å)

163

1.47

945

1.19

4. להלן שני ערכים של אורך הקשר ואנרגיית הקשר. התאימו את הערכים לקשרים בין אטומי זרחן במולקולות הבאות: P2 ו- P(נוסחת המבנה מצורפת) ונמקו את בחירתכם:  נוסחת מבנה של מולקולת P4

אנרגיית הקשר (KJ/mol)

אורך הקשר (Å)

201

2.21

523

1.89