קורס קשרים בין מולקולריים

5/5

79

בקורס נוכל להבין ולהסביר ברמה המיקרוסקופית שני נושאים: מצבי הצבירה  ומסיסות של חומרים מולקולריים.

Sale!

מה נלמד בקורס?

✔ נדע לנסח מולקולות מורכבות בייצוגים
     שונים
✔ נלמד על הצורות המרחביות של
     המולקולות
✔ נלמד את המושג קוטביות של מולקולות 
✔ נלמד על שני סוגים עיקריים של קשרים
    בין מולקולות: קשרי מימן ואינטראקציות
    ואן דר ואלס

✔ נבין ברמת החלקיקים את תהליך
     הרתיחה ותהליך ההמסה
✔ נדע לענות על שאלות השוואה בין נקודות
     רתיחה ובין יכולות ההמסה של חומרים
     מולקולריים
✔ נדע להסביר ברמה המיקרוסקופית את
    ההבדלים הללו

שיעורים

תרגיל השוואה הכולל קשרי מימן ואינטראקציות ואן דר ואלס

מבחן מסכם על קשרים בין מולקולריים

שאלהקישורנושא
שאלה 3 2017סעיף ב’מבנה וקישור – קשרים בין מולקולריים – נקודות רתיחה
שאלה 2 2017סעיף ג’מבנה וקישור – מסיסות של חומרים מולקולריים
שאלה 12 2016סעיף א’מבנה וקישור- תמיסות

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “קורס קשרים בין מולקולריים”

79

הקורס כולל