קורס חמצון חיזור

5/5

89

נלמד על סוג תגובות כימיות מאוד מוכר לנו כמו שריפה, קורוזיה (חלודה) ותהליכי חמצון תוקפניים בגוף החי והצומח ומניעתם.  נלמד שיטות לפתרון שאלות חמצון חיזור ונתרגל הרבה כולל שאלות בגרות וכך נגיע מוכנים למבחן.

מה נלמד בקורס?

✔ נלמד מהן תגובות חמצון חיזור
 ✔ נדע איך לזהות את החומר המחמצן
      ואת החומר המחזר 
✔ נלמד שיטות לפתרון שאלות
     חמצון חיזור

✔ נלמד מספר תגובות מעניינות:
    תגובות של מתכות עם יונים של מתכות אחרות
    תגובות שריפה
    מחמצנים ונוגדי חמצון בייצורים חיים
    תגובות בשם קורוזיה (לדוגמה, חלודה)
     ושיטות למניעתן

תכנית לימודים

שאלהקישורנושא
שאלה 1 2017סעיף ו’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
שאלה 12 2016סעיף ב’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
שאלה 12 2016סעיף ג’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
שאלה 6 2017סעיף ב’חמצון חיזור – זיהוי ודרגת חמצון מקסימלית ומינימלית
חמצון חיזור – חישוב מולים של אלקטרונים

1 ביקורת עבור קורס חמצון חיזור

  1. עדי

    עזר לי ממש להבין את החומר

הוסף חוות דעת

89

הקורס כולל