מוגן: מבחן חדרים ב- ZOOM – בחן תגובות המסה ותגובות שיקוע של חומרים יוניים

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: