אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

שאלות בגרות על תכונות של חומרים ושאלות מסכמות

שאלהקישורנושא
שאלה 1 2017סעיף ג’תכונות של חומרים