אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

שאלות בגרות על מושגי יסוד

 

שאלהקישורנושא
2017 שאלה 5 סעיף א’מושגי יסוד – תיאור מיקרוסקופי של חומרים