אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

שאלות בגרות על מבנה האטום

 

שאלהקישורנושא
שאלה 1 2017סעיף א’טבלה מחזורית ונוסחאות אמפיריות
שאלה 1 2017סעיף ב’טבלה מחזורית
שאלה 3 2017סעיף א’מבנה האטום – איזוטופים ורגיואקטיביות