אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

מבחן מס’ 1 : סטוכיומטריה

המבחן כולל 9 שאלות פתוחות (חלק עם אפשרות בחירה והסבר).
בכל שאלה שיש צורך בחישובים יש להראות את החישובים המפורטים.

יש הנחיות לניקוד עצמי.

שימו לב על ניסוח נכון, איזון ויחידות.
יש להראות חישוב מסה מולקרית.

בהצלחה!

למבחן המלא נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי