למידה מטעויות

ברוכים הבאים להדרכת איך ללמוד מטעויות בעזרת Google Drive!

פשוט: התלמידים יגישו עבודות או מבחנים בכתב יד ויבדקו אותן בעצמם ואפילו יציעו את הציון המגיעה להם!

על המורה להכין מראש עבודות ומבחנים עם פתרונות מפורטים ולשתף אותם עם התלמידים בעזרת ה- Google Drive או Classroom או מערכת שיתוף כיתה אחר!

להלן תוכן ההדרכה בעזרת סרטונים:

1. איך לבדוק עבודה או מבחן – למידה מטעויות? –  הסבר כולל שלבים לבנייה ובדיקת העבודה, דוגמאות והצעה למתן ציון.

2. איך לעבוד מול הכיתה עם  Google Drive? –  הסבר על בניית התיקיות לשיתוף מסמכים עם כל הכיתה ותיקיות אישיות להגשת העבודה או המבחן על ידי כל תלמיד

3. איך להפוך עבודה בכתב יד לקובץ pdf להגשה? – הסבר מפורט למורה ולתלמיד המאפשר הגשת קובץ pdf קטן וקל לבדיקה

4. איך להגיש עבודה ב-Google Drive ?– הסבר לתלמיד איך להגיש את העבודות שלו לדרייב

5. דוגמה לתבנית דו”ח טעויות בקובץ אקסל – קובץ לתלמיד שהמורה ישלח לדרייב המשותף. יש אפשרות לבהוריד קובץ בפורמט אקסל ולהשתמש בו או לשנות אותו לפי הצורך. להלן קישור לתבנית הדו”ח:

דוח תיקון טעויות 

איך לבדוק עבודת קיץ או מבחן? - למידה מטעויות

איך לעבוד מול הכיתה עם Google Drive?

איך להפוך עבודת בכתב יד לקובץ pdf להגשה?

איך להגיש עבודות ב- Google Drive?