“שולחן עגול” סרטון מקוצר

ההרצאה כוללת הקדמה מפורטת על מושג “למידה עמוקה” שאני מפתח לצורך התמודדות עם תופעת הקושי של תלמידי כימיה לענות על שאלות ברמת חשיבה גובהה, תופעת השכחה המהירה של החומר הנלמד ותענות תלמידים והורים במשך תהליך למידת כימיה במגמה. ההרצאה מבוססת על ניסיוני של עשר שנים כמורה לכימיה ולמידה של שש שנים במסגרות חסידות חב”ד משם לקחתי מרכיבים ייחודיים המאירים את הדרך להתמודדות בקשיים הללו. בהרצאה מוגדרים מונחים חדשים ציוריים העוזרים למורה להתמקד במקור הבעיה ובכך ליישם בפעיולויות הלמידה שלו עקרונות שיעזרו ללמידה. בסוף מתוארת שיטה ללמידה בשם “שולחן עגול” בה אני מדגים את יישום התובנות שהסברתי בהקדמה.