שאלות השוואה על נקודת רתיחה ומסיסות של חומרים מולקולריים

בלחיצה על כל תרגיל, תגיעו לדף התרגיל הכולל סיכום, סרטון הסבר ותשובות. פתרון מודרך תמצאו בשיעור קודם בפרק.

 

מס’תת נושאיםמטלה                לענות על השאלותסיכוםסרטון הסברסרטון פתרון מודרךתרגולתשובות
1שאלות השוואה של נקודת רתיחה 1-3 
2שאלות השוואה של מסיסות 1-9