אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

שאלות השוואה על נקודת רתיחה ומסיסות של חומרים מולקולריים

בלחיצה על כל תרגיל, תגיעו לדף התרגיל הכולל סיכום, סרטון הסבר ותשובות. פתרון מודרך תמצאו בשיעור קודם בפרק.

 

מס’תת נושאיםמטלה                לענות על השאלותסיכוםסרטון הסברסרטון פתרון מודרךתרגולתשובות
1שאלות השוואה של נקודת רתיחה 1-3 
2שאלות השוואה של מסיסות 1-9