מבנה האטום - תת נושאים

תוכלו ללחוץ על כל תת נושא ולהגיע לסיכומים, סרטוני הסבר, תרגול ותשובות. בצעו את התרגילים לפי סדר הנושאים ובדקו את עצמכם. תוכלו למצוא תרגילים עם פתרונות מודרכים עבור נושאים נבחרים.

מס’תת נושאיםמטלה                לענות על השאלותסיכוםסרטון הסברסרטון פתרון מודרךתרגולתשובות
1מודל האטום 1-5 
2יונים ואיזוטופים 1-6 
3רדיואקטיביות 1-10 
4רמות אנרגייה 1-2 
5הטבלה המחזורית – משפחות של יסודות    
6אלקטרוני ערכיות ונוסחאות ייצוג אלקטריניות של יסודות 1-5 
7כלל האוקטט ויונים מועדפים 1-8
8חוק קולון  ורדיוס האטום 1-7
9אנרגיית יינון 1-5