מבנה האטום - תרגילים עם פתרון מודרך

לחצו על הקישור בכל תת נושא וענו על שאלות נבחרות. בדקו את עצמכם בעזרת סרטון פתרון מודרך. לרוב הסרטון כולל שיטה כללית לפתרון סוגי שאלות אופייניות.

מס’תת נושאיםמטלה: לענות על השאלות ולבדוק את עצמךסרטון פתרון מודרך
1כלל האוקטט
2יונים מועדפים
3תרגיל קפיצה: רדיוס האטום
4אנרגיית יינון