עבודה עם ספקטרומטר – ספקטרום פליטה של מקורות אור שונים

תיאור

בסרטון נדגים איך ניתן למדוד את ספקטרום הפליטה של מספר מקורות אור כדלקמן:

  1. לייזר אדום
  2. לייזר ירוק
  3. מנורת כספית
  4. פנס LED
  5. מנורת LED ביתי
  6. נורת פלואורסצנט

נשתמש בספקטרומטר SP2600 של PASCO וב”בנדל” סיבים אופטים מאותו ספק.
ההדגמה מצויינת לנושא “ספקטרום פליטה קווי ורציף” ומאפשרת הבנה מיידית התנסותית של התלמידים.

דף הוראות הדגמה: בהכנה
קופון הנחה לשכישת ספקטרומטר PS2600 וסיב אופטי:
סרטון הדגמת ספקטרום פליטה של מקורות אור שונים
סיב אופטי של PASCO