שאלות בגרות לפי נושא

בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה 1סעיף א’טבלה מחזורית ונוסחאות אמפיריות
2017שאלה 1סעיף ב’טבלה מחזורית
2017שאלה 3סעיף א’מבנה האטום – איזוטופים ורגיואקטיביות
בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה 2סעיף ג’מבנה ויקשור – מסיסות של חומרים מולקולריים
2017שאלה 3סעיף ב’מבנה וקישור – קשרים בין מולקולריים – נקודות רתיחה
2017שאלה 5סעיף ב’מבנה וקישור – תקינות קשרי מימן וניסוח תהליך המסה
2017שאלה 5סעיף ג’מבנה וקישור – השוואה בין נקודות רתיחה של חומרים מולקולריים
2016שאלה 12סעיף א’מבנה וקישור- תמיסות
בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה 1סעיף ד’סטוכיומטריה ומצב גז
2017שאלה 1סעיף ה’סטוכיומטריה – תמיסות
2017שאלה 3סעיף ד’חמצון חיזור, סטוכיומטריה ומצב גז – זיהוי מחמן ומחזר
2017שאלה 5סעיף ד’מצב גז – תלות הגדיל (נפח, לחץ טמפרטורה ומס’ מולים)
2017שאלה 5סעיף ה’מצב גז – חישובים כמותיים
2017שאלה 6סעיף א’ מצב גז – חישובים כמותיים
    
בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה 1סעיף ז’חומצות ובסיסים –  זיהוי, pH ומיהול
2017שאלה 6סעיף ג’חומצות ובסיסים – הגדרת pH ותגובו שהתלמיד צריך להכיר
בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה 1סעיף ו’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
2017שאלה 3סעיף ג’חמצון חיזור עם ניסוח תגובה – זיהוי מחמצן ומחזר
2017שאלה 3סעיף ד’חמצון חיזור, סטוכיומטריה ומצב גז – זיהוי מחמן ומחזר
2017שאלה  4סעיף ד’ויטמינים – נוגדי חמצון ורדיקלים חופשיים
2017שאלה 6סעיף א’ חומצות ובסיסים – זיהוי   
2017שאלה 6סעיף ב’חמצון חיזור – זיהוי ודרגת חמצון מקסימלית ומינימלית
2017שאלה 6סעיף ב’חמצון חיזור – חישוב מולים של אלקטרונים
2014שאלה 1 

חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית

2016שאלה 12סעיף ב’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
2016שאלה 12סעיף ג’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית

 

בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה 1סעיף ח’קצב תגובה – גורמים
2017שאלה 2סעיף ב’חישובים כמותיים הכוללים אנרגיה (Q ו-H  (∆H
2017שאלה 7סעיף א’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי ודיאגרמות אנרגיה
2017שאלה 7סעיף ב’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי וקשרים בין מולקולריים
2017שאלה 7סעיף ג’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי ואנתלפיית הקשר
2017שאלה 7סעיף ג’אנרגיה וקצב – אנתלפיית הקשר ואנרגיית הקשר (שאלת רס”ק)
2017שאלה 7סעיף ד’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי ואנתלפיית הקשר (טריק אנתלפיית האידוי)
בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה  4סעיף א’חומצות שומן – ניסוח והשוואה בין נקודות התכה
2017שאלה  4סעיף ב’חומצות שומן –  איזומרים והידרוגנציה
2017שאלה  4סעיף ג’חומצות שומן – מיון רוויות/בלתי רוויות – הבנת טבלה
2017שאלה  4סעיף ד’ויטמינים – נוגדי חמצון ורדיקלים חופשיים
בגרותשאלהסעיףתת נוושאים
2017שאלה 2סעיף א’חיפוש מידע במאמר
2017שאלה 2סעיף ד’חיפוש מידע במאמר
2017שאלה 2סעיף ה’עמ”ר – ערכים, מעורבות ורלוונטיות