בגרות 2017 שאלה 5 סעיף ב’

סעיף ב’ 
מתאנאל, H2CO(g)n , מתמוסס גם במים, H2O(l)n , וגם בבנזן, C6H6(l)n .

תת-סעיף i

קבע איזה מן האיורים I-III שלפניך הוא תיאור סכמטי נכון של קשרי המימן שיכולים להיווצר בין מולקולה  של מתאנאל ומולקולות של מים.

הסבר מדוע פסלת את שני האיורים האחרים.

תשובה: איור II הוא מתאר נכון את קשרי המימן בין מולקולות המים ומתאנאל

נימוק: התנאים לקשר מימן תקין בין שתי מולקולות הן:

  1. אטום מימן קשור בקשר קוולנטי לאטום מסוג NOF (אטום מימן חשוף מאלקטרונים)
  2. זוג אלקטרונים לא קושרים באטום מסוג NOF במולקולה השניה
  3. 180 מעלות בין הקשר הקוולנטי של המימן לקשר המימן
  4. קו מקווקו

איור I לא מקיים את תנאי מס’ 1: אין אטום מימן הקשור לאטום מסוג NOF אלא מצוייר קשר בין אטומי חמצן בלבד

איור III מרא קשר מימן אחד תקין (העליון) אבל בקשר המצוייר למטה, לא מתקיים תנאי 1: המימן אינו קשור בקשר קוולנטי לאטום מסוג NOF

 

תת-סעיף ii

נסח את תהליך ההמסה של מתאנאל בבנזן.

סרטון פתרון עם הסבר מפורט