אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

תגובות סתירה -שאלות “מלמטה למעלה” – טיטרציה

תוכן עניינים

שאלות תגובת סתירה "מלמטה למעלה"

בשאלות סתירה “מלמעלה למטה” מבקשים לדעת נתון מאחת התמיסות ההתחלתיות (נפח/ריכוז/מסה/מולים) אם ידוע שבתום הערבוב יש סתירה מלאה כלומר ה-pH שווה ל-7.

השיטה במשפט פשוט:
נקרא לנעלם המבוקש באות X, נחשב את מספר המולים ההתחלתי של יוני הידרוניום H3O+n והידרוקסיד OHn (אחד מהם יהיה ביטוי הכולל את הנעלם X) ונשווה ביניהם בהתאם לנתון שבסוף הערבוב ה-pH הוא 7 כלומר ריכוזי היונים הידרוניום והידרוקסיד שווים. נחלץ את הנעלם משוויון זה.

דוגמה: מה הנפח של תמיסת NaOH 0.15 מולר הדרוש לסתירה מלאה של 100 מל’ תמיסת HCl 0.34 מולר?

פתרון מודרך עם תיאור השיטה בשלבים: 

  1. רושמים את התגובה עם מים של החומר עם הנעלם שבשאלה
לפתרון המודרך המלא נא להירשם לקורס “כימיה לכיתה י”א” בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול

  1. על מנת לנטרל תמיסת Mg(OH)2 בריכוז 05M  נדרשו  35 מל’ תמיסת H2SO4 0.01M.
    מה הנפח של תמיסת Mg(OH)2?

א. 3.5 מל’
ב. 14 מל’
ג. 70 מל’
ד. 7 מל’

2. על מנת לנטרל 2000 ל’ של תמיסה המכילה H2SO4, נדרש 0 ק”ג Al(OH)3.
מה ריכוז ה – H2SO4  בתמיסה?

א. 0.00320M
ב. 0.00962M
ג. 0.0192M
ד. 0.00641M

3. על מנת לסתור תמיסת NH3 בעלת נפח של 30 מל’, נדרשו 100 מל’ של תמיסת HBr 2 M. מה ריכוז תמיסת האמונים?

א. 0.667M
ב. 1.5M
ג. 0.334M
ד. 0.2M

4. תלמידים במעבדה טיטרו 40 מל’ תמיסת H3PO4 בעזרת האינדיקטור פנולפתלאין על ידי טפטוף תמיסת KOH 100M. כאשר ראו שהצבע השתנה משקוף לורוד בצורה קבועה בדקו את הנפח בביורטה וקראו 23.6 מל’. מה ריכוז תמיסת H3PO4?

א. 0.0656M
ב. 19.7M
ג. 0.197M
ד. 0.300M

5. מהנדס מפעל כימי בצפון הציג מול קבוצת תלמידים בעיה: בתהליך ייצור עליו להזרים מים לנחל גדורה, אחד מיובליו של נחל קישון הנשפך לים ליד בתי הזיקוק. המהנדס סיפר לתלמידים שהרשויות דורשום ממנו לשפוך לנחל רק מים עם pH=7. ריכוז החומצה במי השפכים של המפעל הוא 0.0015M והוא חייב להזרים כל יום 250 ל’ לנחל. המהנדס סיפר לתלמידים שכל החומצות שבמי שפכים הם חד פרוטיות.
הוא סיפר עוד שמפעל שכן יש לו את אותה בעיה אך המומס העיקרי של מי השפכים שלו הוא ההחומר Ba(OH)2 בריכוז 0.003M  . מהנדס המפעל השכן הציע לו לערבב את המי השפכים שלהם כל יום ולהזרים אותם לאחר מכן לנחל. הוא אמר למהנדס הראשון שעליו להזרים כל יום לפחות 70 ל’ מי שפכים.

5א. מה נפח מי שפכים של המפעל השכן הדרוש לטיפול היומי במי השפכים של המפעל הראשון על מנת שיוכל לעמוד בתקן הנדרש?

א. 62.5 ל’
ב. 70 ל’
ג. 125 ל’
ד. אין מספיק נתונים

5ב. האם שני המהנדסים יעמדו דרישות הרשויות עבור מי השפכים שלהם אם יערבבו את מי השפכים שלהם לפני שייפכו לנחל?

א. כן
ב. לא
ג. אין מספיק נתונים

5ג. תלמיד הציע כן לערבב את מי השפכים בנפחים שהמהנדסים הציעו ולאחר מכן להוסיף לתערובת חומצה או בסיס לפי הצורך על מנת לעמוד בדרישות התקן.
איזה סוג חומר צריך להוסיף לתערובת:

א. חומצה
ב. בסיס
ג. אין מספיק נתונים

5ד. במחסן המפעל הראשון יש תמיסות HCl 0.1M ו- 0.1M NaOH  .
מה התמיסה שיש להוסיף ליום לתערובת מי השפכים לפי הצעת התלמיד ומה נפחה?

א. 0.45 ל’
ב. 0.225 ל’
ג. 7.5 ל’
ד. אין מספיק נתונים