אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

תגובות סתירה 2

שאלות תגובת סתירה "מלמטה למעלה"

בשאלות סתירה “מלמעלה למטה” מבקשים לדעת נתון מאחת התמיסות ההתחלתיות (נפח/ריכוז/מסה/מולים) אם ידוע שבתום הערבוב יש סתירה מלאה כלומר ה-pH שווה ל-7.

השיטה במשפט פשוט:
נקרא לנעלם המבוקש באות X, נחשב את מספר המולים ההתחלתי של יוני הידרוניום H3O+n והידרוקסיד OHn (אחד מהם יהיה ביטוי הכולל את הנעלם X) ונשווה ביניהם בהתאם לנתון שבסוף הערבוב ה-pH הוא 7 כלומר ריכוזי היונים הידרוניום והידרוקסיד שווים. נחלץ את הנעלם משוויון זה.

דוגמה: מה הנפח של תמיסת NaOH 0.15 מולר הדרוש לסתירה מלאה של 100 מל’ תמיסת HCl 0.34 מולר?

פתרון מודרך עם תיאור השיטה בשלבים: 

  1. רושמים את התגובה עם מים של החומר עם הנעלם שבשאלה
לפתרון המודרך המלא נא להירשם לקורס “כימיה לכיתה י”א” בקישור הבא: אפשרויות מנוי