תשובות: הקשר הקוולנטי – אורך ואנרגית הקשר

  1. בחרו במילה או מילים הנכונות המופיעות בין הסוגריים. יש רק אפשרות אחת נכונה

א. הקשר הקוולנטי או קשר שיתופי הוא קשר כימיה בין (אטומים/יונים/מולקולות) הנובע מכוחות משיכה מסוג (חשמלי/גרעיני/כובדי) ונוצר כתוצאה משיתוף זוג אחד או יותר של (פרוטונים/אלקטרונים/ניוטרונים). הכוח המחזיק את האטומים קשורים אחד לשני בקשר קוולנטי נובע ממשיכה בין (אלקטרונים ופרוטונים/אלקטרונים וניוטרונים/פרוטונים וניוטרונים).
אלקטרוני הקשר הקוולנטי נעים בתוך ענן אלקטרונים (סביב גרעין אחד/סביב שני הגרעינים) של אטומי הקשר. ענן זה נקרא אורביטל מולקולרי ומשמעו (האזור/המסלול) סביב (כל אטום בקשר/שני אטומי הקשר) בו ניתן למצוא את אלקטרוני הקשר.

ב. מהו התיאור הנכון לקשר קוולנטי במולקולת מימן?

מולקולת מימן ייצוג 3        מולקולת מימן ייצוג 2         

            א                                ב                            ג

2. בחרו במילה או מילים הנכונות המופיעות בין הסוגריים. יש רק אפשרות אחת נכונה


א. אורך הקשר הוא המרחק בין שני (גרעיני / אלקטרוני) האטומים שבקשר במצב בו אנרגית המערכת המורכבת משני גרעיני הקשר ואלקטרוני הקשר היא (מינימלית / מקסימלית). במצה זה, כוחות המשיכה (גדולים / קטנים / שווים) מ/לכוחות הדחייה ביניהם ולכן המערכת במצב היציב ביותר.

אנרגיית הקשר היא האנרגיה שהקשר צריך (לקלוט/לפלוט) על מנת להתפרק. אנרגיה זו היא זהה לאנרגיה שהמערכת (פולטת / קולטת) כאשר הקשר נוצר.

ב. יחידת אנגסטרון (Å) היא יחידה של (אורך / אנרגיה). יחידה זו היא יחסית מאוד (קטנה / גדולה) כי היא משמשת למדידת גדלים ברמת האטומים. אחד אנגסטרום שווה ל (1010 / 10-10) מטר שמשמעו (0.0000000001 / 10000000000 ) מטרים.

קילו ג’אול (kJ) הוא יחידה של (משקל/אנרגיה) ומשמעו, (המסה/האנרגיה) הדרושה להרמת 100 קילוגרם לגובה של מטר אחד.

3. אורך הקשר ואנרגיית הקשר במולקולת יוד (I-I) הם Å 67 ו-151kJ/mol  בהתאם (מול הוא כמות מוגדרת של מולקולות אשר נלמד בהמשך). תבחרו את ההיגד או היגדים הנכונים:

א. נדרשת קליטה של 151kJ על מנת להביא את אטומי היוד למרחק של Å67
ב. נדרשת קליטה של 151kJ על מנת לפרק את הקשר בין אטומי יוד
ג. מתקבלת פליטה של 151kJ כתוצאה מהתקרבות אטומי היוד למרחק של Å67
ד. מתקבלת פליטה של 151kJ כתוצאה מפרוק הקשר בין אטומי יוד

i. א ו- ג
ii. ב ו-ד
iii. א ו-ד
iv. ב ו-ג

4. אנרגיית הקשר של חמצן היא 497kJ/mol . מה התיאור ברמת הסמל המתאים להגדרת אנרגיית הקשר?  

א. O2(g) + 497 kJ →   2O(g)g

ב. O2(g) → 2O(g) + 497 kJ  

ג. 2O(g) + 497 kJ → O2(g)g

ד. 2O(g) → O2(g)  + 497 kJ  

i.   א ו- ג
ii.  ב ו-ד
iii. א ו-ד
iv. ב ו-ג