אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

חישוב מסה ממספר חלקיקים

תוכן עניינים

איך מחשבים מסה של מדגם m אם ידוע מספר החלקיקים N?

על מנת לחשב מסה ממספר חלקיקים עלינו לעבור דרך מספר המולים, כלומר: 

  1. חשבו מספר המולים של המדגם ממספר החלקיקים בעזרת הנוסחה: n = N/NA
  2. חשבו את המסה של המדגם בעזרת הנוסחה: m = n.MW

ואם התרגיל הפוך: מה מספר החלקיקים ממסת המדגם, תפעילו את אותן נוסחאות אך קודם חשבו מספר מולים מהמסה הנתונה ואחר כך מספר החלקיקים ממספר המולים שחישבתם.

מספר מולים מחלקיקים וממסה

דוגמה:

א. כמה מולקולות של בנזן (C6H6) יש ב-0.5 גר’ של החומר?
הדרך היא לחשב את מספר המולים עם המסה  (m) שהיא הנתון בשאלה ולאחר מכן לחשב את מספר החלקיקים. כלומר “עוברים דרך המולים”.
נשתמש בנוסחה: n = m/MW

MW = 1.0 · 6 + 12.0 · 6 = 78.0 gr/mol
n = m/MW = 0.5 gr / 78.0 gr/mol = 0.00641 mol 
ולאחר מכן נחשב את מספר החלקיקים עם הנוסחה: n = N/NA  כלומר  N = n · NA

N = 0.00641 mol · 6.02 × 1023 molecules/mol = 3.86 × 1021 molecules

ב. מה המסה של מדגם של 1023 ×  4  אטומי קסנון Xe ?

הדרך היא לחשב את מספר המולים עם הנתון N, ולאחר מכן לחשב את המסה ממספר המולים:

n = N/NA
n = 4 × 1023  atoms / 6.02 × 1023  atoms/mol = 0.664 mol

לאחר מכן נחשב את מסת המדגם לפי הנוסחה:

m = n · MW
MW = 131.3 gr/mol
m = 0.664 mol · 131.3 gr/mol = 87.2 gr

תרגול

התרגול כולל 10 שאלות על חישובי מולים, מסה ומספר חלקיקים

1. כמה מולקולות יש בחמישים גרם אצטון C3H6O  MW = 58.0

א. x1023י5.19 מולקולות 
ב. x1022י5.19 מולקולות
ג. x1023י7.00 ולקולות
ד. x1022י7.00 מולקולות

לתרגול המלא הכולל 10 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי