בניית טבלה וגרף באקסל

בסרטון נלמד איך לבנות טבלה בתכנת אקסל ואיך לבנות גרף מתוצאות ניסוי בכימיה כולל הוספת קו מגמה.
בסרטון נראה ניסוי של מדידת טמפרטורה כתלות בזמן חימום עבור  שתי תערובות של כוהל במים בעלות ריכוזים שונים.

פעילות ההדגמה:
מחממים על אותה פלטה מים מזוקקים ותמיסה רוויה של מלח בישול. שני תלמידים מחזיקים מדי טמפרטורה בכל כוס ומקריאים את המדידות כל חצי דקה לתלמיד שלישי שממלא טבלה בלוח. תלמיד רביעי נותן סימן כל חצי דקה לבצע קריאה. התלמידים האחרים  מעתיקים את הטבלה למחברת.  בבית, התלמידים מכינים  גרף אקסל כולל התאמת עקומה. נעזרים בסרטון המצורף (שמתאר בניית גרף של תערובת מים עם כהל).
התלמידים מגישים את התוצר לקלסרום או לדרייב.
עבודה נעימה!

להלן קישורים:

לדף ניסוי: “קביעת טמפרטורת הרתיחה של מים ומים עם מלח”

הדגמת מורה: “הדגמת קביעת טמפרטורת רתיחה של מים ומים עם מלח”