מיומנויות חקר

על פי תכנית הלימודים לבגרות כימיה, מיומנויות חקר במדע כולל את הנושאים הבאים:
תצפית
תוצאות
הסבר תוצאות
מסקנות
מיומנויות גרפיות, טבלאות ומעבר מצורת ייצוג אחת לצורת ייצוג אחרת