אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

ניסוח תגובות עם מים וחישוב ריכוז יונים

תרגול

התרגול כולל 6 שאלות ברמה 1 (בסיסית) ו-5 שאלות ברמה 2 על ניסוח תגובות של חומצות ובסיסים עם מים, חישובי ריכוז יוני הידרוניום והידרוקסיד בתמיסות ובתערובות של חומצה עם חומצה או בסיס עם בסיס, זיהוי חומצות,בסיסים וחומרים ניטרלים

רמה 1

1. תנסחו במחברת שלכם את התגובות של החומרים הבאים עם מים ותבחרו את היון שמתקבל בתוצרים (לפי סדר התרכובות הבא):

CH3COOH(l), Ba(OH)2(s)   , HNO3(l) , Mg(OH)2(s),  NH3(g), HBr(g) , H2CO3(l)n   

א. H3O+ , H3O+, OH, OH, H3O+, OH,  H3O+n

ב. H3O+, OH, H3O+,  OH, H3O+, H3O+, H3O+n

ג. H3O+, OH, H3O+,  OH, OH, H3O+, H3O+n

ד. OH, OH, H3O+,  OH, H3O+, H3O+, H3O+n

לתרגול המלא הכולל 6 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

רמה 2

  1. נתונות שתי תמיסות מימיות בעלות אותו נפח 300 מל’ ואותו ריכוז 0.1 מולר. 

    תמיסה א’: KOH ותמיסה ב’ Ca(OH)2. מה ההיגד הנכון?

לתרגול המלא הכולל 5 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי