אתר ללימוד כימיה לבגרות

פרטי התקשרות
muchanim100@gmail.com
טלפון: 052-8747201

מולים של אלקטרונים ואיזון תגובות

בדף זה נלמד, ונתרגל שני תת נושאים:
1. חישובי “מולים של אלקטרונים”
2. איזון תגובות חמצון חיזור
הדף כולל סרטוני פתרון מודרך על שני תת הנוזאים

מה פתאום "מולים של אלקטרונים"! איך מחשבים אותם?

שאלות חישוביות אופייניות  לתגובות חמצון חיזור מבקשות לחשב מספר מולים  של אלקטרונים העוברים בתגובה אם ידועה המסה של תרכובת שהגיבה בתגובה או מספר מולים של תרכובת שהתקבלו או נפח של גז שהגיב וכדומה.
באותה מידה יכולים לבקש את המסת התרכובת או נפח של גז שהגיב אם ידוע מספר המולים של אלקטרונים שעברו בתגובה.

שיטה לחישוב “מולים של אלקטרונים”

השיטה לפתרון היא לכתוב את חצי התגובה הרלוונטית לנתוני השאלה ולהתייחס לאלקטרונים שבחצי התגובה כאילו הם מגיב או תוצר בתגובה רגילה לצורך החישובים. בעזרת יחס המולים של חצי התגובה נוכל לחשב את המבוקש.

בסרטון המצורף, מוצג פתרון מודרך של שאלות מסוג אלה על התגובות הבאות:

             Cu(s) +   Ag+(aq)      →     Cu2+(aq) +   Ag(s)n      

K2 Cr2 O7(aq) + HCl(aq) + Fe(s)  →  H2O (l) + Cr Cl3(aq) + Fe Cl3(aq) + KCl(aq)n

שיטה לפתרון בשבלים:

  1. לזהות את את התרכובת הרלוונטית לנתונים שבשאלה (מה התרכובת שיש עליה נתונים בשאלה?)
  2. לכתוב את דרגות החמצון של כל היסודות בתגובה
  3. לזהות את היסוד בתרכובת הרלוונטית שמשנה את דרגת החמצון מהמגיבים לתוצרים
  4. לכתוב חצי התגובה המכילה את אותו היסוד שזהינו קודם
  5. לחשב את מספר המולים המבוקש בעזרת יחס המולים של חצי התגובה
  6. לחשב את הגודל המבוקש (מולים של אלקטרונים, מסה, נפח או ריכוז של מגיב או תוצר)
H35-3 - חישוב מולים של אלקטרונים

לסרטון המלא נא להירשם לקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול חישוב מולים של אלקטרונים

  1. עבור השינוי הבא,  כמה מולים של אלקטרונים עוברים על כל מול של החומר המגיב?
    H2 הופך ל- Hn:     

א. 1 מול
ב.
2 מול
ג. 
4 מול
ד. אין מספיק נתונים

לתרגול המלא הכולל 9 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

שימו לב: שאלות 8 ו-9 – מקרים מיוחדים​ עם הסברים נוספים לי השאלה

מה נשתנה עם תגובות חמצון חיזור! איך מאזנים אותן?

איזון תגובות חמצון חיזור

הדרך לאזן תגובות חמצון חיזור היא לכתוב את שתי “חצאי התגובה” ולאזן את האלקטרונים על ידי הכפלה במקדם המתאים.

שיטה לפתרון בשלבים:

1. רשמו דרגות חמצון של כל האטומים בתגובה
2. רשמו את שתי חצאי התגובה 
3. אזנו את מספר האלקטרונים בשתי חצאי התגובה בעזרת הכפלת חצאי התגובות במקדים המתאימים 
4. העבירו את המקדמים שהתקבלו לתגובה הראשית
5. השלימו את האיזון של היסודות הלא מאוזנים

בסרטון פתרון מודרך תוכלו לראות איזון בשיטה הנ”ל של התגובות הבאות:

K2 Cr2 O7(aq) + HCl(aq) + Fe(s)  →  H2O (l) + Cr Cl3(aq) + Fe Cl3(aq) + KCl(aq)n

  H2O2(l)  →  H2O(l)  +  O2(g)n

H35-4 - איזון תגובות

לסרטון המלא נא להירשם לקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

תרגול איזון תגובות

רמה 1

יש לאזן את התגובות הבאות לפי שיטת חצאי התגובה או מעבר אלקרוטנים:

1. H2S(g) + Cl2(g)   →  S8(s)  +  HCl(g)n

לתרגול המלא הכולל 5 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

 

 

רמה 2 (מאתגר)

לתרגול המלא הכולל 3 שאלות, נא להירשם בקורס כימיה לכיתה י”א בקישור הבא: אפשרויות מנוי

שאלות השערה עבור תלמידי תיכון